Kort #19086 Studieplaner

Studieplaner B.

Studieplaner

Allmänna studieplaner

Underv. 
Allm.

Studieplaner i skilda ämnen föras till det fack, dit det behandlade ämnet hör.  Eller till:

Underv.
[Särsk. ämnen]

om de beröra undervisningens metodik

Information

Kortnr:
19086
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

B.

Studieplaner

Allmänna studieplaner

Underv.
Allm.

Studieplaner i skilda ämnen föras till det fack, dit det behandlade ämnet hör. Eller till:

Underv.
[Särsk. ämnen]

om de beröra undervisningens metodik

Signum:
Underv. Allm.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB