Kort #18220 Statsbanvakternas förenings- och begravningskassa

Statsbanvakternas förenings- och begravningskassa Statsbanvakternas förenings- och begravningskassa

Polit. ekon. Försäkr. Självhjälpsfören. Järnv.

Information

Kortnr:
18220
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Statsbanvakternas förenings- och begravningskassa

Polit. ekon. Försäkr. Självhjälpsfören. Järnv.

Signum:
Polit. ekon. Försäkr. Självhjälpsfören. Järnv.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB