Kort #18233 Statsleveranser

Statsleveranser Statsleveranser

Förvaltn. Handel

Information

Kortnr:
18233
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Statsleveranser

Förvaltn. Handel

Signum:
Förvaltn. Handel
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB