Kort #18478 Stockholms arbetarkommuns stödfond

Stockholms arbetarkommuns stödfond Stockholms arbetarkommuns stödfond

Polit. ekon. 
Försäkr. 
Självhj.-fören. 
Stockholm

Information

Kortnr:
18478
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms arbetarkommuns stödfond

Polit. ekon.
Försäkr.
Självhj.-fören.
Stockholm

Signum:
Polit. ekon. Försäkr. Självhj.-fören. Stockholm
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB