Kort #18445 Stjärnan, Samfundet

Stjärnan, Samfundet Stjärnan, Samfundet [i Stockholm]

1975-1891 var Stjärnan ett ordenssällskap.

Sällsk. 
Sv. 
Stockholm

1892 ombildades det till enbart sjuk- och begravningskassa

Polit. ekon. 
Försäkr. 
Sjuk-o. begr. 
kassa 
Stockholm

Information

Kortnr:
18445
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stjärnan, Samfundet [i Stockholm]

1975-1891 var Stjärnan ett ordenssällskap.

Sällsk.
Sv.
Stockholm

1892 ombildades det till enbart sjuk- och begravningskassa

Polit. ekon.
Försäkr.
Sjuk-o. begr.
kassa
Stockholm

Signum:
Sällsk. Sv. Stockholm
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB