Kort #19033 Studenter och arbetare, Föreningen

Studenter och arbetare, Föreningen Studenter och arbetare, Föreningen

(anser att ett ur kärlek framsprunget broderligt samarbete är den enda grund, på vilken framtiden kan byggas ...)

ur: Stadgar 1889

Sällsk. 
Sv. 
Allm.

Information

Kortnr:
19033
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Studenter och arbetare, Föreningen

(anser att ett ur kärlek framsprunget broderligt samarbete är den enda grund, på vilken framtiden kan byggas ...)

ur: Stadgar 1889

Sällsk.
Sv.
Allm.

Signum:
Sällsk. Sv. Allm.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB