Kort #18525 Stockholms byggnadstimmermansfackförening

Stockholms byggnadstimmermansfackförening Stockholms byggnadstimmermansfackförening

- 1923 se: Svenska träarbetarförbundet 

Polit. ekon. 
Arb. fören.

1923 - 1948: se: Svenska byggnadsträarbetarförb. Avd. 1. Sthlm
Do.

1949 - se: Svenska byggnadsarbetarförbundet. Sthlm
Do.

Information

Kortnr:
18525
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms byggnadstimmermansfackförening

- 1923 se: Svenska träarbetarförbundet

Polit. ekon.
Arb. fören.

1923 - 1948: se: Svenska byggnadsträarbetarförb. Avd. 1. Sthlm
Do.

1949 - se: Svenska byggnadsarbetarförbundet. Sthlm
Do.

Signum:
Polit. ekon. Arb. fören.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB