Kort #18903 Stockholm Vanföreanstalten

Stockholm Vanföreanstalten Stockholm

Vanföreanstalten

Med. 
Sjukv. -anst.

äges av Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm.

Polit. ekon.
Välgör.
Sällsk.
Stockholm

Information

Kortnr:
18903
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm

Vanföreanstalten

Med.
Sjukv. -anst.

äges av Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm.

Polit. ekon.
Välgör.
Sällsk.
Stockholm

Signum:
Med. Sjukv. -anst.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB