Kort #18422 Stiftsting

Stiftsting Stiftsting

Stiftsting skall hållas årligen ... Stiftstinget består av prästerliga ombud och lekmannaombud... Lekmannaombuden utses av kontraktsstämma... De väljas för en tid av fyra år. ...Stiftstingets förberedande och verkställande organ är stiftsrådet.

ur Stadgar för stiftsting...i Växjö stift
1960.

Förvaltn. 
Eckl. 
Stift 
Möt.

Information

Kortnr:
18422
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stiftsting

Stiftsting skall hållas årligen ... Stiftstinget består av prästerliga ombud och lekmannaombud... Lekmannaombuden utses av kontraktsstämma... De väljas för en tid av fyra år. ...Stiftstingets förberedande och verkställande organ är stiftsrådet.

ur Stadgar för stiftsting...i Växjö stift
1960.

Förvaltn.
Eckl.
Stift
Möt.

Signum:
Förvaltn. Eckl. Stift Möt.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB