Kort #18245 Statsskuld

Statsskuld Stats-skuld

Polit. ekon. Finansv.

Statskuldboken

Förvaltn. Riksd. Riksgäldskont.

Information

Kortnr:
18245
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stats-skuld

Polit. ekon. Finansv.

Statskuldboken

Förvaltn. Riksd. Riksgäldskont.

Signum:
Polit. ekon. Finansv.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB