Kort #18404 Stiftelser

Stiftelser 1.

Stiftelser

“Har någon anslagit egendom att såsom självständig förmögenhet fortfarande tjäna ett bestämt ändamål, skall den sålunda grundade stiftelsen anmälas ..."

(utdrag ur: Sveriges rikes lag. Uppl. 64.1942. B 1152)

Polit. ekon. 
Välgör. 
Stift. o. fonder

Information

Kortnr:
18404
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

1.

Stiftelser

“Har någon anslagit egendom att såsom självständig förmögenhet fortfarande tjäna ett bestämt ändamål, skall den sålunda grundade stiftelsen anmälas ..."

(utdrag ur: Sveriges rikes lag. Uppl. 64.1942. B 1152)

Polit. ekon.
Välgör.
Stift. o. fonder

Signum:
Polit. ekon. Välgör. Stift. o. fonder
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB