Kort #19060 Studiecirklar

Studiecirklar 1.

Studiecirklar  (allmänna, fristående)

Underv. 
Allm. 
Sällsk.

Se även: 
Underv.
Kurser
[Kronol.]

2) Studiecirklar som bygger på korrespondens[-institutens] kurser

Underv. 
Korresp.
...

Information

Kortnr:
19060
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

1.

Studiecirklar (allmänna, fristående)

Underv.
Allm.
Sällsk.

Se även:
Underv.
Kurser
[Kronol.]

2) Studiecirklar som bygger på korrespondens[-institutens] kurser

Underv.
Korresp.
...

Signum:
Underv. Allm. Sällsk.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB