Kort #18406 Stiftelser

Stiftelser 3.

Stiftelser

Som äro semesterhem

Polit. ekon. 
Välgör. 
Sällsk.

Som äro ekonomiska föreningar

Bol.
Varjeh.

Se även:
Bostads-stiftelser
Församlingshem (Stiftelsen)
Stiftsgårdar
Kapellstiftelser
Skolstiftelser
Kyrkostiftelser

Information

Kortnr:
18406
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

3.

Stiftelser

Som äro semesterhem

Polit. ekon.
Välgör.
Sällsk.

Som äro ekonomiska föreningar

Bol.
Varjeh.

Se även:
Bostads-stiftelser
Församlingshem (Stiftelsen)
Stiftsgårdar
Kapellstiftelser
Skolstiftelser
Kyrkostiftelser

Signum:
Polit. ekon. Välgör. Sällsk.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB