Kort #18634 Stockholms stads idrotts- och friluftsstyrelse

Stockholms stads idrotts- och friluftsstyrelse Stockholms stads idrotts- och friluftsstyrelse 

utger årligen en broschyr (sedan 1947?) med titel: Amatörfisket

1958.

Ekon. 
Fiske 
[Kronol]

Information

Kortnr:
18634
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms stads idrotts- och friluftsstyrelse

utger årligen en broschyr (sedan 1947?) med titel: Amatörfisket

1958.

Ekon.
Fiske
[Kronol]

Signum:
Ekon. Fiske [Kronol]
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB