Kort #18497 Stockholm Betels ungdomsförening

Stockholm Betels ungdomsförening Stockholm. Betels ungdomsförening

Teol. 
Sekt. 
Bapt. 
Sällsk. 
Övr. särsk.

Information

Kortnr:
18497
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm. Betels ungdomsförening

Teol.
Sekt.
Bapt.
Sällsk.
Övr. särsk.

Signum:
Teol. Sekt. Bapt. Sällsk. Övr. särsk.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB