Kort #18819 Stockholms spårvägs- [och buss] personals samorganisation

Stockholms spårvägs- [och buss] personals  samorganisation Stockholms spårvägs- [och buss] personals  samorganisation

[ansluten till Sv. kommunalarbetareförb.]

Polit. ekon. 
Arb.fören. 
Kommunalarb-förb. 
Stockholm

Information

Kortnr:
18819
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms spårvägs- [och buss] personals samorganisation

[ansluten till Sv. kommunalarbetareförb.]

Polit. ekon.
Arb.fören.
Kommunalarb-förb.
Stockholm

Signum:
Polit. ekon. Arb.fören. Kommunalarb-förb. Stockholm
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB