Kort #18447 Stjärnholm

Stjärnholm Stjärnholm, Stiftsgården i Strängnäs stift

(sedan 1945)

Teol. 
Sällsk. [Inst] 
Lokala 
Strängnäs St.

Information

Kortnr:
18447
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stjärnholm, Stiftsgården i Strängnäs stift

(sedan 1945)

Teol.
Sällsk. [Inst]
Lokala
Strängnäs St.

Signum:
Teol. Sällsk. [Inst] Lokala Strängnäs St.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB