Kort #18609 Stockholms hamnarbetarfackförening

Stockholms hamnarbetarfackförening Stockholms hamnarbetarfackförening

= Sv. Transportabetarförbundet. Avd. 1

Polit. ekon. 
Arb.- fören.

Information

Kortnr:
18609
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms hamnarbetarfackförening

= Sv. Transportabetarförbundet. Avd. 1

Polit. ekon.
Arb.- fören.

Signum:
Polit. ekon. Arb.- fören.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB