Kort #19108 Stuveritaxor

Stuveritaxor Stuveritaxor  (Stuvningstariffer, Stuvningstaxor)

1) För Stuvareförbund

Polit. ekon. 
Arb.-fr. 
Arbetsgiv.-fören. 
(på resp. fören.)

2) för Stuveribolag

Affärstr.

3) som äro Kollektivavtal

Polit. ekon. 
Arb.-fr. 
Arbetsavtal
(i D11 o D13)

Information

Kortnr:
19108
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stuveritaxor (Stuvningstariffer, Stuvningstaxor)

1) För Stuvareförbund

Polit. ekon.
Arb.-fr.
Arbetsgiv.-fören.
(på resp. fören.)

2) för Stuveribolag

Affärstr.

3) som äro Kollektivavtal

Polit. ekon.
Arb.-fr.
Arbetsavtal
(i D11 o D13)

Signum:
Polit. ekon. Arb.-fr. Arbetsgiv.-fören. (på resp. fören.)
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB