Kort #19009 Strängnäsin hiippakunta lehti

Strängnäsin hiippakunta lehti Kommittén för finskspråkigt församlingsarbete i Strängnäs stift

Strängnäsin hiippakunta lehti.
Informationsblad.

Ck 
Per 
Strängnäs

Information

Kortnr:
19009
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Kommittén för finskspråkigt församlingsarbete i Strängnäs stift

Strängnäsin hiippakunta lehti.
Informationsblad.

Ck
Per
Strängnäs

Signum:
Ck Per Strängnäs
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB