Kort #18923 Stockholm-Övre Norrland, Bankaktiebolaget

Stockholm-Övre Norrland, Bankaktiebolaget Stockholm-Övre Norrland, Bankaktiebolaget

Bol. 
Bank

Information

Kortnr:
18923
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm-Övre Norrland, Bankaktiebolaget

Bol.
Bank

Signum:
Bol. Bank
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB