Kort #18749 Stockholms prästfruars förening

Stockholms prästfruars förening Stockholms prästfruars förening

Sällsk. 
Sv. 
Lokala 
Stockholm

Information

Kortnr:
18749
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms prästfruars förening

Sällsk.
Sv.
Lokala
Stockholm

Signum:
Sällsk. Sv. Lokala Stockholm
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB