Kort #19072 Studiehem

Studiehem Studiehem

som äro stiftelser med ändamål att förvärva, äga och förvalta fast egendom för att t. ex. tillhandahålla bostäder åt studerande för
billigt pris.

Polit. ekon. 
Välgör. 
Allm.

Information

Kortnr:
19072
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Studiehem

som äro stiftelser med ändamål att förvärva, äga och förvalta fast egendom för att t. ex. tillhandahålla bostäder åt studerande för
billigt pris.

Polit. ekon.
Välgör.
Allm.

Signum:
Polit. ekon. Välgör. Allm.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB