Kort #18836 Stockholms stenhuggarefackförening

Stockholms stenhuggarefackförening Stockholms stenhuggarefackförening

tillhör fram till 1912: Svenska stenhuggareförbundet

f.o.m. 1913:  Svenska stenindustriarb.-förb.

Information

Kortnr:
18836
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms stenhuggarefackförening

tillhör fram till 1912: Svenska stenhuggareförbundet

f.o.m. 1913: Svenska stenindustriarb.-förb.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB