Kort #18329 S. T. I. Tekniska föreningen

S. T. I. Tekniska föreningen S. T. I. Tekniska föreningen

Tekniska föreningen  S. T. I.

Underv. 
Skol. 
Tekn. 
Stockholms Tekniska Institut

Information

Kortnr:
18329
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

S. T. I. Tekniska föreningen

Tekniska föreningen S. T. I.

Underv.
Skol.
Tekn.
Stockholms Tekniska Institut

Signum:
Underv. Skol. Tekn. Stockholms Tekniska Institut
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB