Kort #18500 Stockholm Bikupan

Stockholm Bikupan Stockholm 

Föreningen Bikupan

(... uppgift arr arbeta dels för det uppväxande slägtets räddning från synd och orättfärdighet medelst en god Evangelisk Söndagsskolverksamhet...)

ur: Stadgar ... 1987.

Underv. 
Söndagsskol. 
Sällsk. 
Stockholm

Information

Kortnr:
18500
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm

Föreningen Bikupan

(... uppgift arr arbeta dels för det uppväxande slägtets räddning från synd och orättfärdighet medelst en god Evangelisk Söndagsskolverksamhet...)

ur: Stadgar ... 1987.

Underv.
Söndagsskol.
Sällsk.
Stockholm

Signum:
Underv. Söndagsskol. Sällsk. Stockholm
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB