Kort #18993 Strengnenses

Strengnenses Strengnenses

(sammanslutning av forna lärjungar vid Strängnäs högre allmänna läroverk)

Underv. 
Allm. 
Lärov.
Allm. 
Särsk.

Information

Kortnr:
18993
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Strengnenses

(sammanslutning av forna lärjungar vid Strängnäs högre allmänna läroverk)

Underv.
Allm.
Lärov.
Allm.
Särsk.

Signum:
Underv. Allm. Lärov. Allm. Särsk.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB