Kort #18524 Stockholms byggnadssnickarefackförening

Stockholms byggnadssnickarefackförening Stockholms byggnadssnickarefackförening

- 1923 se: Svenska träarbetarförbundet. Sthlm

Polit. ekon. 
Arb. fören.

1923 - se: Svenska byggnadsträarbetarförbundet. Avd.2. Sthlm
Do.

Information

Kortnr:
18524
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms byggnadssnickarefackförening

- 1923 se: Svenska träarbetarförbundet. Sthlm

Polit. ekon.
Arb. fören.

1923 - se: Svenska byggnadsträarbetarförbundet. Avd.2. Sthlm
Do.

Signum:
Polit. ekon. Arb. fören.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB