Kort #18630 Stockholms högskolas kursverksamhet

Stockholms högskolas kursverksamhet Stockholms högskolas kursverksamhet

Började 1933 anslöts 1942 som fristående förening till Folkuniversitetet.

Underv. 
Föreläsn. -fören. 
Stockholm

Information

Kortnr:
18630
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms högskolas kursverksamhet

Började 1933 anslöts 1942 som fristående förening till Folkuniversitetet.

Underv.
Föreläsn. -fören.
Stockholm

Signum:
Underv. Föreläsn. -fören. Stockholm
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB