Kort #18716 Stockholms möbelsnickarefackförening

Stockholms möbelsnickarefackförening Stockholms möbelsnickarefackförening

- 1925 se: Svenska träarbetarförbundet. Sthlm

Polit. ekon 
Arb.-fören.

1926 - se: Stockholms träindustriarbetarfackförening

Do
Träindustri-Arb.

Information

Kortnr:
18716
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms möbelsnickarefackförening

- 1925 se: Svenska träarbetarförbundet. Sthlm

Polit. ekon
Arb.-fören.

1926 - se: Stockholms träindustriarbetarfackförening

Do
Träindustri-Arb.

Signum:
Polit. ekon Arb.-fören.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB