Kort #18520 Stockholms borgerskaps bemedlingskommission

Stockholms borgerskaps bemedlingskommission Stockholm

Stockholms borgerskaps bemedlingskommission
Stockholms borgerskaps gubbhus
Stockholms borgerskaps änkhus

Polit. ekon. 
Pensionsv. 
Änke- o. pupillkassor

Information

Kortnr:
18520
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm

Stockholms borgerskaps bemedlingskommission
Stockholms borgerskaps gubbhus
Stockholms borgerskaps änkhus

Polit. ekon.
Pensionsv.
Änke- o. pupillkassor

Signum:
Polit. ekon. Pensionsv. Änke- o. pupillkassor
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB