Kort #19074 Studiehem för kvinnlig ungdom

Studiehem för kvinnlig ungdom Studiehem för kvinnlig ungdom

(ändamål: att efter Övertagande av Föreningen Stockholms internationella lärarinnehems verksamhet i Stockholm fortsätta denna.)

Polit. ekon. 
Välgör. 
Sällsk. 
[Inr.] 
Stockholm

Information

Kortnr:
19074
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Studiehem för kvinnlig ungdom

(ändamål: att efter Övertagande av Föreningen Stockholms internationella lärarinnehems verksamhet i Stockholm fortsätta denna.)

Polit. ekon.
Välgör.
Sällsk.
[Inr.]
Stockholm

Signum:
Polit. ekon. Välgör. Sällsk. [Inr.] Stockholm
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB