Kort #18562 Stockholms fastighetsförvaltare

Stockholms fastighetsförvaltare Stockholms fastighetsförvaltare, Föreningen

Polit. ekon. 
Bost. 
Sällsk. 
Lokala

Information

Kortnr:
18562
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms fastighetsförvaltare, Föreningen

Polit. ekon.
Bost.
Sällsk.
Lokala

Signum:
Polit. ekon. Bost. Sällsk. Lokala
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB