Kort #18947 Stora Kopparbergs Bergslags aktiebolag

Stora Kopparbergs Bergslags aktiebolag Stora Kopparbergs Bergslags aktiebolag

Bidragsfonden för anställda vid Stora Kopparbergs Bergslags aktiebolag (Bergslaget).

(utgör en stödfond till "v. häradshövding Marcus Wallenbergs stiftelse" och har till ändamål att med de medel, som inflyta till densamma genom bidrag från arbetare och arbetsledare vid nämnda bolag understödja verksamheten vid de av Stiftelsen anordnade semesterhemmen .. 

Polit. ekon. 
Försäkr. 
Självhj.-fören. 
Bolag

Information

Kortnr:
18947
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stora Kopparbergs Bergslags aktiebolag

Bidragsfonden för anställda vid Stora Kopparbergs Bergslags aktiebolag (Bergslaget).

(utgör en stödfond till "v. häradshövding Marcus Wallenbergs stiftelse" och har till ändamål att med de medel, som inflyta till densamma genom bidrag från arbetare och arbetsledare vid nämnda bolag understödja verksamheten vid de av Stiftelsen anordnade semesterhemmen ..

Polit. ekon.
Försäkr.
Självhj.-fören.
Bolag

Signum:
Polit. ekon. Försäkr. Självhj.-fören. Bolag
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB