Kort #18248 Statstjänareföreningar

Statstjänareföreningar Statstjänareföreningar

som är arbetareföreningar 

Polit. ekon. Arb. Arb. fören.

som är statstjänstmannaföreningar

Förvaltn.

Information

Kortnr:
18248
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Statstjänareföreningar

som är arbetareföreningar

Polit. ekon. Arb. Arb. fören.

som är statstjänstmannaföreningar

Förvaltn.

Signum:
Polit. ekon. Arb. Arb. fören.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB