Kort #19064 Studieförbund

Studieförbund Studieförbund

Underv. 
Föreläsn. fören.

(men kyrkliga och kristliga studieförbund även:

Teol.
Sällsk.

vilket bör ändras)

Information

Kortnr:
19064
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Studieförbund

Underv.
Föreläsn. fören.

(men kyrkliga och kristliga studieförbund även:

Teol.
Sällsk.

vilket bör ändras)

Signum:
Underv. Föreläsn. fören.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB