Kort #18480 Stockholms arbeterskors semesterhemsförening

Stockholms arbeterskors semesterhemsförening Stockholms arbeterskors semesterhemsförening, u.p.a.

(har till ändamål att bereda sina medlemmar bostad under semestervistelse....)
ur: Stadgar 1931.

Ändring av dess stadgar sker på sätt som stadgas i lag om ekonomiska föreningar.

Bol.
Varjeh.

Information

Kortnr:
18480
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms arbeterskors semesterhemsförening, u.p.a.

(har till ändamål att bereda sina medlemmar bostad under semestervistelse....)
ur: Stadgar 1931.

Ändring av dess stadgar sker på sätt som stadgas i lag om ekonomiska föreningar.

Bol.
Varjeh.

Signum:
Bol. Varjeh.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB