Kort #18908 Stockholm Vita bandets upptagningshem

Stockholm Vita bandets upptagningshem Stockholm

Vita bandets upptagningshem

Polit. ekon. 
Välgör. 
Sällsk.

Information

Kortnr:
18908
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm

Vita bandets upptagningshem

Polit. ekon.
Välgör.
Sällsk.

Signum:
Polit. ekon. Välgör. Sällsk.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB