Kort #18990 Strejker och lockouter

Strejker och lockouter Strejker och lockouter

Polit. ekon. 
Arb. frågan  
Strejker o lockouter

Ensk. strejker på fackfören.

Information

Kortnr:
18990
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Strejker och lockouter

Polit. ekon.
Arb. frågan
Strejker o lockouter

Ensk. strejker på fackfören.

Signum:
Polit. ekon. Arb. frågan Strejker o lockouter
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB