Kort #18255 Statstjänstemannaföreningar

Statstjänstemannaföreningar Statstjänstemannaföreningar 

1)
Allmänna statstjänstemannafören.

Förvaltn. Allm. Sällsk.

2)
Av tjänstemän vid de olika departementen

Förvaltn. Departementen Sällsk.

Information

Kortnr:
18255
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Statstjänstemannaföreningar

1)
Allmänna statstjänstemannafören.

Förvaltn. Allm. Sällsk.

2)
Av tjänstemän vid de olika departementen

Förvaltn. Departementen Sällsk.

Signum:
Förvaltn. Allm. Sällsk.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB