Kort #18585 Stockholms frisinnade medborgarförening

Stockholms frisinnade medborgarförening Stockholms frisinnade medborgarförening

-1934 
Polit. 
Sv. 
Sällsk. 
Allm. 
Frisinnade.. 
Stockholm

jmf: Stockholms nykterhetsvänliga medborgarförening 
f.o.m. 1934 = Folkpartiets 1:a Stockholmsavdelning

Information

Kortnr:
18585
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms frisinnade medborgarförening

-1934
Polit.
Sv.
Sällsk.
Allm.
Frisinnade..
Stockholm

jmf: Stockholms nykterhetsvänliga medborgarförening
f.o.m. 1934 = Folkpartiets 1:a Stockholmsavdelning

Signum:
Polit. Sv. Sällsk. Allm. Frisinnade.. Stockholm
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB