Kort #18754 Stockholms rådhus

Stockholms rådhus Stockholms rådhus. Vigselrummet

Tävlingsförslagen till Vigselrummets konstnärliga utsmyckning 1912-1914 finnas i Arkiv för dekorativ konst i Lund. 
En utställning av dem ägde rum 8-22 april 1956. 
Utställningskatalogen återfinnes på:

Sk. k. 
Inst. 
Lund 
Arkiv F.  Dek. Konst

Information

Kortnr:
18754
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms rådhus. Vigselrummet

Tävlingsförslagen till Vigselrummets konstnärliga utsmyckning 1912-1914 finnas i Arkiv för dekorativ konst i Lund.
En utställning av dem ägde rum 8-22 april 1956.
Utställningskatalogen återfinnes på:

Sk. k.
Inst.
Lund
Arkiv F. Dek. Konst

Signum:
Sk. k. Inst. Lund Arkiv F. Dek. Konst
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB