Kort #18444 Stjärnan

Stjärnan Stjärnan  (förening för fattiga barns beklädnad)

Polit. ekon. 
Barnav. 
Sällsk. 
Stockholm

Information

Kortnr:
18444
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stjärnan (förening för fattiga barns beklädnad)

Polit. ekon.
Barnav.
Sällsk.
Stockholm

Signum:
Polit. ekon. Barnav. Sällsk. Stockholm
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB