Kort #18198 Statsanställdas förbund

Statsanställdas förbund Statsanställdas förbund

bildat 1 juli 1970, är en facklig intressesammanslutning av anställda i statlig och annan tjänst vid de verk, institutioner och före tag, vilka enligt beslut av LO tillhör förbundets organisationsområde.

Sektion 1-5 omfattar: järnväg, försvar, civil, vård, post, tele, väg, kraft, el.

Polit. ekon. Arb. fören. Allm.

Information

Kortnr:
18198
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Statsanställdas förbund

bildat 1 juli 1970, är en facklig intressesammanslutning av anställda i statlig och annan tjänst vid de verk, institutioner och före tag, vilka enligt beslut av LO tillhör förbundets organisationsområde.

Sektion 1-5 omfattar: järnväg, försvar, civil, vård, post, tele, väg, kraft, el.

Polit. ekon. Arb. fören. Allm.

Signum:
Polit. ekon. Arb. fören. Allm.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB