Kort #18980 Str (följt av nummer)

Str (följt av nummer) Str (följt av nummer)

i tryckets övre vänstra hörn (övre och nedre högra hörnen ofta rundade) kan vara =

Statens järnvägars särtryck.

nov. 1954.

Förvaltn. 
Kommun. 
Järnv.

Information

Kortnr:
18980
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Str (följt av nummer)

i tryckets övre vänstra hörn (övre och nedre högra hörnen ofta rundade) kan vara =

Statens järnvägars särtryck.

nov. 1954.

Förvaltn.
Kommun.
Järnv.

Signum:
Förvaltn. Kommunik. Järnv.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB