Kort #19076 Studiehemsföreningar

Studiehemsföreningar Studiehemsföreningar

som äro ekonomiska föreningar med ändamål att t.ex. inköpa fastighet och däri tillhandahålla studielokaler at sina medlemmar, vilka i föreningen deltaga med insats

Polit. ekon. 
Bol. 
Varjeh.

Övriga troligen:

Polit. ekon. 
Välgör
Sällsk.

Information

Kortnr:
19076
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Studiehemsföreningar

som äro ekonomiska föreningar med ändamål att t.ex. inköpa fastighet och däri tillhandahålla studielokaler at sina medlemmar, vilka i föreningen deltaga med insats

Polit. ekon.
Bol.
Varjeh.

Övriga troligen:

Polit. ekon.
Välgör
Sällsk.

Signum:
Polit. ekon. Bol. Varjeh.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB