Kort #18432 Stilla veckan

Stilla veckan Stilla veckan

(= passionsveckan före påsk). Program 
(= minneslistor) för statskyrkans församlingar.

Förvaltn. 
Eckl. 
Församl.

Information

Kortnr:
18432
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stilla veckan

(= passionsveckan före påsk). Program
(= minneslistor) för statskyrkans församlingar.

Förvaltn.
Eckl.
Församl.

Signum:
Förvaltn. Eckl. Församl.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB