Kort #18567 Stockholm Filadelfiaförsamlingen

Stockholm Filadelfiaförsamlingen Stockholm

Filadelfiaförsamlingen. 
Bildad 1910 som en församling av baptister, tillhörande pingströrelsen. Uteslöts 1913 ut Svenska baptistsamfundet, och organiserades som fristående pingströrelseförsamling och moderförsamling för pingströrelsen i Sverige.

1910 - 13:
Teol. 
Sekt. 
Bapt

1913 -:
Teol.
Sekt.
Övr.

Information

Kortnr:
18567
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm

Filadelfiaförsamlingen.
Bildad 1910 som en församling av baptister, tillhörande pingströrelsen. Uteslöts 1913 ut Svenska baptistsamfundet, och organiserades som fristående pingströrelseförsamling och moderförsamling för pingströrelsen i Sverige.

1910 - 13:
Teol.
Sekt.
Bapt

1913 -:
Teol.
Sekt.
Övr.

Signum:
Teol. Sekt. Bapt
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB