Kort #18201 Statsbanebetjäningens understödsförening

Statsbanebetjäningens understödsförening Statsbanebetjäningens understödsförening, Svenska

(S.S.U.F.)

Se: Svenska järnvägsmännens understödsförening

Polit. ekon. Självhjälpsfören. Järnv. Allm.

(Från 1922: Livförsäkringsbolaget Svenska järnvägsmännen, Ömsesidigt

Bol. Försäkr.)

Information

Kortnr:
18201
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Statsbanebetjäningens understödsförening, Svenska

(S.S.U.F.)

Se: Svenska järnvägsmännens understödsförening

Polit. ekon. Självhjälpsfören. Järnv. Allm.

(Från 1922: Livförsäkringsbolaget Svenska järnvägsmännen, Ömsesidigt

Bol. Försäkr.)

Signum:
Polit. ekon. Självhjälpsfören. Järnv. Allm.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB