Kort #18250 Statstjänarnas centralorganisation

Statstjänarnas centralorganisation Statstjänarnas centralorganisation

Polit. ekon. Arb. fören. Allm.

Information

Kortnr:
18250
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Statstjänarnas centralorganisation

Polit. ekon. Arb. fören. Allm.

Signum:
Polit. ekon. Arb. fören. Allm.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB